Thursday, November 17, 2011

စာဖတ္ရန္မေမ့ႀကပါႏွင့္

ယေန ့ေခတ္မွာ မီဒီယာေတြရဲ႕တိုးပြားမႈ (Media Population) က မ်ားသည္ထက္ မ်ားလာသည္။ ယခင္က ပံုႏွိပ္ မီဒီယာ (Press Media) TV, Audio Media တို ့ေလာက္သာ ရိွခဲ့ရာမွ ယေန႔တြင္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ၊ ေႀကာ္ျငာဘုတ္၊ ဆိုရွယ္နက္၀က္ခ္မ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ Media မ်ိဳးစံုအလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚေပါက္လာႀကသည္။
အထူးသျဖင့္ မီဒီယာေအး (Cold Media) မ်ားျဖစ္သည့္ စာအုပ္စာေပ Press Media မ်ားက Online, Internet ကဲ့သို ့ေသာ Hot Media မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းလာႀကသည္။ အထူးသျဖင့္  အင္တာနက္ ကဲ့သို႔ေသာ Hot Media တို ့မွာ အသံုးျပဳသူမ်ား သိရိွလိုသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြေပးႏိုင္ျခင္း ၊ အရုပ္အသံ စသည့္ Media စံု ႀကည့္ရႈခံစားႏိုင္ျခင္း ၊ အသံုးျပဳသူ user အခ်င္းခ်င္း Email ၊ ခ်က္တင္ စသည္တို ့ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ စသည္တို ့ေႀကာင့္ ကာလတို အတြင္းမွာ သံုးစြဲသူ အေရအတြက္ အဆမတန္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ ့ေသာ ကမၻာေက်ာ္ သတင္းစာႀကီးမ်ား သည္ပင္လွ်င္ ယင္းတို ့၏ Offline ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းကာ Online Version တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ လာရသည္အထိ Hot Media တို ့က ေအာင္ျမင္မႈ သရဖူ ေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။
စခရင္ခ်ည္းမၾကည့္ဘဲ စာအုပ္ၾကည့္ဖို႔လည္း လုိအပ္ပါသတဲ့Screen ခ်ည္းမၾကည့္ဘဲ စာအုပ္ၾကည့္ဖို႔လည္း လုိအပ္ပါသတဲ့
ICT ေခတ္ရဲ ့တိုးတက္မႈေတြႀကားမွာ ေမြးဖြားလာႀကတဲ့ Cyber Citizen လူငယ္ေတြဟာ ONLINE, INTERNET အရုပ္၊ အသံ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ Multimedia ကမၻာႀကီး မွာပဲ သူတို ့ရဲ ့ဘ၀ေတြကို ျမွဳပ္ႏွံ ထားခ်င္ႀကပါတယ္။
သည္လိုဆိုရင္ သူတို ့တစ္ေတြအတြက္ Cold Meida ေတြဟာ မလိုအပ္ေတာ့ဘူးလား။ Cold Media ေတြရဲ့က်ဆံုးခန္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ ့ကမၻာႀကီးမွာ စတင္ ေနျပီလား။
သည္လို ေမးလာခဲ့ရင္ေတာ့ စာေရးသူက မဟုတ္ပါ။ လံုး၀ မဟုတ္ပါဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ျပန္ေျဖရပါမည္။ မႀကာေသးမီက အဂၤလန္ ႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ သုေတသန စစ္တမ္း တစ္ခုအရ Online, Internet, Hot Media မ်ား အႀကား ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာသည့္ လူငယ္ လူရြယ္တို ့မွာ စာအုပ္ ၊ စာေပ ၊ မဂၢဇင္းစသည့္ Cold Media မ်ား အႀကားမွာ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားထက္ စဥ္းစား ေတြးေခၚႏိုင္မႈ ၊ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးတို ့ နိမ့္က်ေနေႀကာင္း အေသအခ်ာ ေတြ ့ရိွရပါသည္။ Hot Media တို ့၏ သေဘာမွာ အရုပ္၊ အသံ၊ လႈပ္ရွားမႈသည္တို ့မွာ ခူးျပီးခပ္ျပီး အသင့္ျပင္ဆင္ ထားျပီးျဖစ္သျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏အလုပ္ မလိုအပ္ဘဲ ႏွလံုးသားႏွင့္ အသင့္ခံစားရံုျဖစ္သည္။Cold Media တို ့၏သေဘာမွာ Hot Media ၏ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ယေန ့ဖြံ ့ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ား (Developed Country) တြင္ Hot Media မ်ားႏွင့္ Cold Media မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ တန္းတူရည္တူမွ်သာ ရိွလာေသာ္လည္း စာေရးသူတို ့ကဲ့သို ့ ဖြံျဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Hot Media မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ အဆမတန္ အားေကာင္းလာသည္ျဖစ္ရာ ေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္မ်ား၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းလာသည္ကို ေတြ ့ရိွရပါသည္။ သို ့ျဖစ္၍ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ Hot Media မ်ားတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ လံုးပမ္းမေနႀကဘဲ Cold Media မ်ားဘက္သို ့လည္း တစ္လွည့္ျပန္ လွည့္ကာ မိမိတို ့၏ ေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ႀကပါဟု တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

"ေက်းဇူးျပဳ၍ ... စာဖတ္ရန္မေမ့ႀကပါႏွင့္"

Ref: www.newyorktime.com

No comments:

Post a Comment