Saturday, November 6, 2010

စာဖတ္ျခင္း

    
ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးတဲ့ စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာေလးေတြပါ။ ေကာင္းတယ္ထင္တဲ့ စာသား ေလး ေတြေပါ႔ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့ကုိေျပာစရာရွိရင္လည္း ျပန္အၾကံေပးၾကပါဗ်ာေနာ္.......

ကုိယ္ဖတ္မည့္စာအမ်ိဳးအစားကုိ သိျပီဆုိတာနဲ႔ ထုိစာကုိ ေမွ်ာ္ကုိးမႈႏွင့္ဖတ္ပါ။
ေမွ်ာ္ကုိးမႈဆုိသည္ကုိ သိလုိလွ်င္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးၾကည့္ပါ...
  •      ဒီစာထဲမွာ မိမိဘာေတြရေအာင္ယူမည္နည္း။ 
  •      အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္တုိ႔ကို မွတ္သားထားဖုိ႔ လုိမည္လား။
  •      သိ႐ံုွမွ် ဖတ္ရမည္လား။
  •      အေသးစိတ္အလြတ္ရေအာင္ဖတ္ဖုိ႔လုိမည္လား။
  •      ဒီစာဖတ္လုိ႔ ဘာအက်ဳိးရရွိလာႏုိင္သနည္း။
                                                              စာဖတ္ကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ ဘ၀တုိးတက္ေရး(ဇင္သန္႔)

စာဖတ္ျခင္း အေလ့အထ           စင္စစ္အားျဖင့္ စာဖတ္ျခင္းသည္ လူတို ့၌ထမင္းစားျခင္း ၊ေရေသာက္ျခင္း အသက္ရွဴျခင္းတို ့ကဲ့သို ့ပင္ အေရးႀကီးေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။   ထမင္းစားျခင္း ၊ေရေသာက္ျခင္း စသည္တို ့မွာ ကိုယ္ကာယ၏ အာဟာရကို ျဖည့္တင္းရံုမွ်သာျဖစ္၍ စိတ္၏အလိုဆႏၵ အာဟာရကို မျဖည့္တင္းႏိုင္ေပ။    စိတ္မွာလည္း ကိုယ္ကာယကဲ့သို ့ပင္ ပညာဗဟုသုတဟူေသာ အာဟာရ လိုေပသည္။ ထက္သန္ေသာ စိတ္မ်ိဳးတို ့မွာ ထိုသို ့ေသာ အာဟာရမ်ိဳးကို လြန္စြာေတာင့္တလွ်က္ ထိုထိုဤဤ ႀကံဆဆင္ျခင္ျခင္းကို အၿမဲမျပတ္ျပဳ၍ ေနတတ္ရာ မိမိအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အရာမ်ားျဖင့္သာလွ်င္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းမရွိ...။ လမ္းျပသဖြယ္ျဖစ္ေသာပညာဗဟုသုတတို ့ကို မ်ားစြာ လိုေပသည္။ ထိုအခါ စာဖတ္ျခင္းအေလ့သည္ အလြန္ ့အလြန္ အသံုး၀င္လာေလသည္။ ကမၻာ့လူမ်ိဳးတို ့၌ ယဥ္ေက်းသည္ ၊ရိုင္းစိုင္းသည္ဟူသည္မွာ ပညာဗဟုသုတ ရွိသည္ မရွိသည္ကို ၾကည့္၍ ေျပာျခင္းျဖစ္ေပသည္...။ ပညာဗဟုသုတကို ႏုတ္ပယ္ထားလိုက္လွ်င္ လူယဥ္ လူရိုင္းဟူ၍ ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိႏိုင္ေတာ့ေပ...။
       ပညာဗဟုသုတတိုးပြားႀကီးက်ယ္သေလာက္ လူတို႔၏ အေျခအေနလည္းတိုးတက္ ႀကီးပြားလွ်က္ရွိၾကေပသည္...။ ပညာဗဟုသုတ ကင္းမဲ့ေသာစိတ္မ်ိဳးမွာ အစာအာဟာရကင္းမဲ့ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကဲ့သို ့ ႀကံဳလွီေဖ်ာ့ေတာ့ အားအင္ခ်ိနဲ ့အသံုးမ၀င္ ျဖစ္ရေခ်သည္...။ပညာဗဟုသုတ ႀကီးပြားက်ယ္ျပန္ ့ရန္ အေကာင္းဆံုး ၊အလြယ္ဆံုး နည္းလမ္းမွာ စာေပဖတ္ရႈ မွတ္သားရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
 မိမိကိုယ္တိုင္ ကမာၻတျပင္လံုးကို အႏွံ ့အစပ္သြားေရာက္၍ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ကို ရွာေဖြလွ်င္ အဆန္းတၾကယ္မွတ္သားဖြယ္ရာ အသစ္တို ့ကို ေတြ ့ျမင္မွတ္သားရရံုမွ်သာ ရွိေခ်မည္..။စာဖတ္ရႈျခင္း အေလ့အထ၌မူကား အသစ္အသစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအတၳဳပၸတၱိတို ့ကို သိရွိရံုမွ်သာမကဘဲ မိမိႏွင့္ဥာဏ္ရည္တူ မိမိထက္ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္စူးရွသူတို ့၏ စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္ ထင္ျမင္ခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို ့ကိုပါ ရရွိႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ မိမိစိတ္ရင္း ဥာဏ္ရင္းကို ႏႈိးေဆာ္ကူပင့္ႀကီးမား ထက္သန္လာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပညာဥာဏ္ႀကီးမားေသာအျဖစ္ကို ရႏိုင္ၾကေပသည္....။    ထို ့ေၾကာင့္ စာဖတ္ျခင္း အေလ့အထကို အမႈမဲ ့စြန္ ့လႊတ္မထားဘဲ တတ္အားသေရြ ့ပြားမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစအပ္သည္ ...။        စာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အနက္ သမိုင္းက်မ္းတို႔သည္ ဖတ္သူအား အျမင္က်ယ္ေစသည္။ ကဗ်ာစာဆိုတို႔ကမူ ကြန္႔ျမဴးေသာဥာဏ္ျဖင္႔ ထူးကဲရႈျမင္တတ္ေစသည္။ သခၤ်ာကား လ်င္ျမန္ေသာဥာဏ္ကို ေပးသည္။ သဘာ၀ သိပၸံသည္ ဗဟုသုတကို နက္႐ႈိင္းၾကြယ္၀ေစၿပီး ဒႆနက တည္ၾကည္ ေလးနက္ေစသည္။ ယုတိၱေဗဒႏွင္႔ ၀စနာလကၤာရ(အာ၀ဇၨန္း) ပညာမ်ားကမူ သူတပါးႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေျပာဆိုနိုင္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment